Neden İzolasyon ve Niçin Poliüretan İzolasyon?

Neden POLİÜRETAN izolasyon?

O  Konvansiyonel sistemlerde betonarme kanal ve çelik konsollara ihtiyaç vardır.

O  Konvansiyonel izolasyonlu sistemlerde çok fazla uzama elemanı kullanılır.

O  Isı kaybı PUR izolasyona karşı çok fazladır. Konvensiyonel izolasyon fazla ısı kaybı ve ısı köprüsü oluşturur.

O  Konvansiyonel izolasyon çevresel koşullardan etkilenir ve zamanla izolasyon özelliğini kaybeder. Çelik boru dış korozyonu oluşturur. Bu sebeple de işletme ömrü kısadır.

O  Konvansiyonel izolasyonlu borularda montaj süresi çok uzun ve işcilik hataları fazladır.

                                                      

Tesisat Mühendisliği El Kitabı Çıplak Borularda Isı Kaybı Diyagramı (Şekil 20.1) kullanılarak 80 °C 'deki Ø100 boru için ısı kaybı 300 kcal/mh bulunur. Bu değer, 300 kcal/mh x 1,163 Wh/ 1 kcal = 348.90 W/m çıkar.  Ø100 çapındaki polüretan izolasyonlu boruda 80 °C 'de birim ısı kaybı 21.6 W/m' dir.

Bu iki değer karşılaştırıldığında 348,90/21.6= 16.15 kat ısı enerjisi tasarrufunun sağlanabileceği görülür. Bu tasarruf miktarı izolasyon kalınlığına bağlı olarak artabilir.

Yukarıda görülen malzeme isimleri ve yanlarında yazılı  olan et kalınlığı değerleri aynı izolasyon özellikleri esas alınarak hesaplanmıştır. Bu kıyaslama "Neden Poliüretan" sorusuna kısa bir cevap olarak gösterilebilir.