Ön İzolasyonlu Boru Montaj Bilgisi

KAZI

Sağlam olmayan zemin, borunun montajı için uygun hale getirilmelidir. Bunun için boru hattının altına 10 cm kum gelecek şekilde tesviyesi yapılmalıdır. Sulu zeminlerde,  zemin suyu mutlaka drene edilmelidir.

                                                       

 

ÇELİK SERVİS BORUSU MONTAJI              

Montajı yapılacak olan servis borusunun kaynağı, kaynak tekniğine ve EN 287-1 standardına uygun olarak yapılmalıdır. Radyografik inceleme EN 444' e ve EN 1435' e uygun olmalıdır.

 

EK  YERi  iZOLASYONU

a) Çelik servis borusunun montajı yapılmadan önce birleştirme seti dış kılıf mahfaza borusunun üzerine geçirilmelidir. Çelik Servis borusunun kaynağı tamamlanıp gerekli testler yapıldıktan sonra birleştirme setinin geleceği yüzeyler solvent veya alkol ile temizlenmelidir.

b) Birleştirme seti çelik boru kılıfı üzerine minimum 10' ar cm bindirilecek şekilde ortalanarak yerleştirilmeli ve birleştirme setinin ve ön izoleli paket borunun ısı büzüşmeli bant ile sarılacak olan yüzeyleri öncelikle solvent veya alkolle temizlenmeli, daha sonra bir tel fırça yardımıyla parlaklığı gidene kadar zımparalanmalıdır.

c) Zımparalanan yüzey pürmüz yardımıyla ısıtıldıktan sonra ısı büzüşmeli bantlar sızdırmazlık amaçlı olarak ısıtılan yüzeylere pürmüz kullanılarak tatbik edilmelidir. Ortam sıcaklığının +10°C’ nin altına düştüğü ve +40°C’ nin üzerine çıktığı durumlarda ısı büzüşmeli bantlar sarılmalıdır.

Montaj işlemi bittikten sonra sızdırmazlık testleri yapılmalı ve poliüretan enjeksiyonu ile birleştirme seti montajı tamamlanmalıdır. Ek yeri izolasyonu ısı büzüşmeli birleştirme seti ile de yapılabilir.