Ön izolasyonlu Çelik Boru ve Ek Parçaları

Ön izolasyonlu borular, TS EN 253 standardına uygun üretimle 120°C’ de sürekli işletme sıcaklığında 30 yıl, 115°C’ de 50 yıl, 115°C'nin altındaki sıcaklıklarda 50 yıldan daha fazla izolasyon ömrüne sahiptir.

 

O Isı iletim katsayısı, 50°C' de 0,029 W/mK ' dir.

O Isı iletim katsayısı, izolasyon ömrü boyunca ( min. 30 yıl) sabit kalır.

O Isı kaybı yok denecek kadar az ve izolasyon ömrü boyunca işletme maliyeti sabittir.

O Montajı kolaydır, zaman ve işçilik’ den tasarruf sağlanır; işçilik hatalarını minimize eder.

O Galeriye ihtiyaç yoktur, toprağa direkt gömülür.

O PE boruya uygulanan CORONA ile boru sistemi bir bütün olarak hareket eder.

O Uzama elemanları, döşeme tekniğine bağlı olarak hiç kullanılmaz veya minimize edilir.

O Boru sisteminin bir bütün olarak hareket etmesi özelliği sayesinde boruya ön gerilme

uygulanarak uzama elemanı kullanılmaz.

O Galeri içi konsol üstü uygulamalarda, mesnetler dış kılıf üstüne uygulandığından ısı köprüleri oluşmaz.

O Kılıf boru, servis borusunu ve izolasyon malzemesini dış etkenlerden % 100 korur.

O Uygulama sonrası bakım maliyeti yoktur.

O Her türlü ek parçası üretilebilir. Ek parçalar, TS EN 448 standardına uygun üretilir.

O Servis boru çapı ve kılıf boru çapı, projeye göre değerlendirilerek farklı malzemeler seçilebilir.

O Boru boyları 6-12 m imal edilebilir.

O Kaçak gözetleme sistemine uygun izleme teline sahip, üretim yapılabilmektedir.

 

ÖN İZOLASYONLU BORUNUN KULLANIM ALANLARI

O Jeotermal Bölgesel Isıtma ve soğutma sistemlerinde

O Merkezi ısıtma soğutma sistemlerinde

O Yangın hatlarında

O Donması muhtemel soğuk su hatlarında

O Kojenerasyon sistemlerinde

O Tekstil, Kimyasal vb. fabrika tesislerinde

O Jeotermal sera ısıtılmasında

O Gaz ve petrol hatlarında

O Gemi tesisatlarında

O Her türlü sıcak soğuk akışkanın taşındığı endüstriyel tesislerde.